اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- سازمان مرکزی - معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی

مسول دفتر معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی : 38802222

راه ارتباطی با مديريت هاي زير مجموعه معاونت فرهنگي اجتماعي و دانشجویی

​ مديريت تربيت بدني 38803501

مديريت دانشجويي( اداره رفاه وسلامت ) 38806929

اداره تغذيه : 6- 38806901

اداره امور خوابگاه ها: 2- 38806960

اداره رفاه : 5- 38806941

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

{google_map}Razavi Khorasan Province, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, Vakilabad Highway, Iran {/google_map}