1. اخبار
IMAGE

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی...
IMAGE پیام تقدیر معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی از برگزار کنندگان سی و سومین جشنواره قر...

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ دکتر حمیدرضا طاهری، معاون فرهنگی...
IMAGE نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی معاونان فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه‌های ک...

نشست مشترک دبیران شورای هماهنگی معاونان فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه‌های...