نشست دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های منطقه ۸ و ۹ کشور برگزار شد

photo 2019-01-05 14-47-08

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ نشست دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های منطقه ۸ و ۹ کشور جهت انتخاب نماینده شورای صنفی دانشجویان در کلان منطقه ۴(منطقه ۸ و ۹ کشور) شورای صنفی دانشجویان در روز پنجشنبه 13 دی ماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد مباحث مختلف در حوزه مطالبات صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در ادامه این نشست سید محمد حسینی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماینده شورای صنفی دانشجویان کلان منطقه ۴ دانشگاه های کشور(منطقه ۸ و ۹ کشور) و عضو هیئت نظارت مرکزی شورای صنفی دانشجویان وزارت علوم انتخاب شد.


باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد

photo 2019-01-05 14-44-26

 

photo 2019-01-05 14-44-49