همایش دوچرخه سواری عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

8

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ به مناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش همایش دوچرخه سواری عمومی با مشارکت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، شوراي راهبردي دانشگاه سبز و شرکت ترافیک هوشمند الیت، با حضور پرشور و نشاط جمع زیادی از دانشجویان, کارکنان و اساتید در پردیس دانشگاه برگزارگردید.

در این همایش شرکت‌کنندگان از مسیر اداره کل تربیت بدنی به‌ طرف میدان نقلیه و با گذر از مقابل خوابگاه های دانشجویی به‌ طرف میدان درب شرقی و سپس به طرف درب غربی و مجدداً به طرف محوط اداره کل تربیت بدنی رکاب زدند، و در پایان به شرکت‌کنندگان به ‌قید قرعه علاوه بر جوایز در نظر گرفته شده، توسط شرکت الیت به 4 نفر از ایشان مبلغ 500 هزار تومان کمک هزینه خرید دوچرخه اهداء گردید.

گفتنی است مراسم اختتامیه همایش با حضور جمعی از روسا و معاونین دانشکده ها، مدیران ستادی و نیز تنی چند از پیشکسوتان ورزش دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد

9

 

12