انتصاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه به سمت رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی خراسان رضوی

 

image 2018 11 3-20 5 59 467 I7jبه گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های دانشگاهی استان خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهدبرگزار گردید و دکتر مهدی سهرابی استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشگاه و رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا رئیس این هیئت شد.

این انتخابات به ریاست بشیریان دبیر کل فدراسیون و با حضور فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و نمایندگان دانشگاه‌های مراکز آموزش عالی استان از دانشگاه‌ آزاد اسلامی، وزارت علوم ، پیام نور، جامع علمی- کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و در پایان انتخابات دکتر سهرابی رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه و مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت ورزشی دانشگاه‌های استان انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد