راه اندازی شماره پیام گیر جهت ارتباط مستقیم با معاونت فاد

به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه فردوسي مشهد مي رساند شماره پيام گير 431-00-59-0901 جهت سهولت ارتباط مستقيم با معاون فرهنگي اجتماعي و دانشجويي و دريافت نقطه نظرات، پيشنهادت و انتقادات شما عزيزان راه اندازي گرديده است.