راه ارتباطی با مديريت هاي زير مجموعه معاونت فرهنگي اجتماعي و دانشجویی

​ مديريت تربيت بدني 38803501

مديريت دانشجويي( اداره رفاه وسلامت ) 38806929

اداره تغذيه : 6- 38806901 

اداره امور خوابگاه ها: 2- 38806960

اداره رفاه : 5- 38806941