فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

اداره تغذیه

 

تصویر دکتر سالاری

 دکتر دکتر امیر سالاری

سرپرست اداره تغذیه

سرپرستی اداره تغذیه، در حال حاضر، با جناب آقای دکتر امیر سالاری، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد است.

 سرپرست‌های اداره تغذیه از گذشته تا کنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
از سال تا سال
آقای محمد علی وثوقی مطلق ۱۳۶۵ ۱۳۶۸
آقای محمد حسن احمدی بجنوردی ۱۳۶۸ ۱۳۷۲
مهندس مهدی مولودیان ۱۳۷۲ ۱۳۷۷
دکترناصرصداقت ۱۳۷۷ ۱۳۸۰
دکترمحمدمحسن زاده ۱۳۸۰ ۱۳۸۱
آقای احمدجلال سروی ۱۳۸۱  ۱۳۸۵
دکتر امیرسالاری ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
خانم آیداخدابنده ۱۳۸۸ ۱۳۹۳
دکترامیرسالاری ۱۳۹۳ تا کنون
  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی
  • سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت
  • مسابقه ملی فناوری نانو از رقابت علمی تا راه‌اندازی کسب‌وکار نانویی