فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

راه های ارتباطی با حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و ‌دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

شماره تلفن های حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و ‌دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 newstell992

 

 

 

کانال رویدادهای خبری دانشجویی و فرهنگی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 نشانی کانال:
https://t.me/vsfum

vsfum@

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی