فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

پایان کار پایگاه پایش سلامت شهروندان در دانشگاه فردوسی مشهد

sardarbfum

بدتبال انتشار گسترده ویذوس کوید - 19 شاهد  حضور حماسی اقشار مختلف در گوشه و کنار این مرز و بوم و در خط مقدم آن کادر درمانی فداکاری هستیم که با ایثارگری های خود روح تازه ای در کالبد وطن دمیدند.

دانشگاه فردوسی مشهد نیز در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی خویش و حضور پررنگ در جامعه، با همراهی دانشکده کشاورزی و همکاری خانواده دانشگاه (جمعی از کارکنان، اعضای هیات علمی، دانشجویان و روحانیون) از پنجم لغایت نوزده ام فروردین ماه 1399به مدت دو هفته و در قالب طرح پایش سلامت شهروندان مشهدی، همیار کارکنان خستگی ناپذیر شبکه بهداشت و درمان کلانشهر مشهد بودند.

در این برنامه که با مشارکت ۴۵ نفر داوطلب جهادی و در مجموع ۴۹۵ نفر روز در دانشکده کشاورزی به انجام رسید. نیروهای داوطلب با استفاده از ۲۵ دستگاه تلفن و رایانه در دو شیفت صبح و عصر از طریق سامانه مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی موفق به غربالگری تلفنی حدود ۱۷۰۰۰ نفر از شهروندان مشهدی شدند.

تهیه و توزیع ۱۳۰۰۰ ماسک و نیز ۶۰۰ گان بهداشتی استریل و استاندارد در مراکز بهداشتی و درمانی و مناطق و اقشار کم برخوردار شهر از دیگر نتایج حاصل از تلاش داوطلبان جهادی این پایگاه بود.‌

 

کانال رویدادهای خبری دانشجویی و فرهنگی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 نشانی کانال:
https://t.me/vsfum


vsfum@

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی