فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

سالروزخجسته مولود کعبه مولای متقیان، امیرمؤمنان حضرت علی(ع) و روز پدر گرامی باد

veladatali

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را

 

معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی