فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

news40498

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، پس از شیوع ویروس کرونا، ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل و در نشست‌هایی که برگزار نمود راههای پیشگیری مطرح و تصمیم گرفته شد ضمن آموزش دانشگاهیان و آگاهی در این خصوص، ضدعفونی کردن سراهای دانشجویی، غذاخوری های دانشجویی ، تریا ها، اماکن عمومی و ورزشی و سرویس‌های بهداشتی دانشگاه انجام شود که با تلاش حوزه فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در روزهای گذشته کلیۀ موارد فوق انجام گرفت.

قرار دادن محلول‌ها و ژل‌های ضدعفونی در راهروها و سرویس های بهداشتی در سراهای دانشجویی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این دانشگاه است.

news40598

news40698

news40798

news40898

news41098

news41198

 

 

کانال رویدادهای خبری دانشجویی و فرهنگی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 نشانی کانال:
https://t.me/vsfum


vsfum@

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی