فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

امضاء تفاهم‌نامه همکاری شهاب و مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

news36798

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد و به‌منظور حمایت از فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و علمی دانشجویی تحت پوشش مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهدو گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاه (شهاب) تفاهم‌نامه‌ای با حضور دکتر مهدی کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه و دکتر علیرضا سلیمی رئیس گروه شهاب منعقد گردید.

این تفاهم‌نامه در تاریخ 7 بهمن‌ماه 1398 با موضوع حمایت از فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و علمی دانشجویان و همکاری دوجانبه در برگزاری رویدادهای دانشجویی در راستای توجه به استعدادیابی و پرورش استعدادها به امضا طرفین رسید.

 

 

کانال رویدادهای خبری دانشجویی و فرهنگی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 نشانی کانال:
https://t.me/vsfum

vsfum@

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی