فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

انتصاب مدیر رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

photo 2020-01-21 11-30-51

بر اساس حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه مهندس ابوالقاسم ساقی مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه به سمت مدیر رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد منصوب گردید.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جناب‌عالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت مدیر رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه منصوب می‌شوید. اتخاذ تدابیر مناسب در بهبود امور رفاهی و تغذیه دانشجویان، ارتقاء برنامه های سلامت دانشجویان همسو با تحقق اهداف راهبردی دانشگاه و نیز تأکید بر قانون مداری و مشارکت دادن دانشجویان در تصمیم سازی‌ها از جمله انتظاراتی است که امید دارم در تحقق آن و تسهیل امور همت گمارید. سلامتی و موفقیت جناب عالی را از خداوند متعال خواستارم.

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی