فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

سال۱۴۰۰،
سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها

اماکن و مجموعه های ورزشی

sport5

اماکن و مجموعه های ورزشی

- سالن كوثر
- سالن بدن‌سازی کوثر
- سالن تنیس روی میزكوثر
- سالن بدن‌سازی مجموعۀ امام علی (ع)
- سالن چندمنظورۀ (تنیس روی میز، بدمینتون، والیبال، فوتسال، هندبال، بسکتبال) امام علی (ع)
- سالن چندمنظورۀ(والیبال ، بسکتبال ) ۲۲ بهمن
- سالن کشتی جهان پهلوان تختي
- سالن تيراندازي ۲۲ بهمن
- سالن چندمنظورۀ(والیبال، فوتسال، بسکتبال و هندبال و بدمینتون) امام رضا(ع)
- سالن بدن‌سازی خوابگاه پردیس ۵ خواهران
- سالن تندرستی خوابگاه فجر ۳ پسران
- سالن تنیس روی میز فجر ۴
-سالن بدنسازی- ایروبیک- اسکواش- ژیمناستیک، پیلاتس و امادگی جسمانی  22بهمن
- مجتمع آبی پردیس
- پارک دوچرخه سواری کوثر (ویژۀ خواهران)
- زمين چمن ۲۲ بهمن
- پيست دووميداني تارتان استاد صابري (22 بهمن)
- زمين چمن امام رضا (ع)
- زمين چمن دانشكدۀ مهندسي
- زمين چمن مرحوم بمبئی چی
- پيست دو و ميداني امام رضا (ع)
- مجموعۀ زمین‌های تنيس برادران  و خواهران مرحوم بمبئی چی (شامل ۸ زمين تنيس خاکی)
- زمین‌های روباز واليبال، هندبال، بسكتبال خوابگاه
- زمين هاي روباز واليبال، هندبال، بسكتبال و بدمينتون دانشكدۀ تربیت‌بدنی
- زمین‌های ورزشي روباز دانشكدۀ مهندسي
- زمین‌های ورزشي روباز دانشكدۀ ادبيات وعلوم انساني
- زمين هاي ورزشي روباز دانشكدۀ دامپزشكي
- زمین‌های ورزشي روباز دانشكدۀ الهيات و معارف اسلامي
- زمين پینت بال دانشگاه جنب سالن امام علی(ع)
- زمين تيراندازي با كمان
- زمین ورزشی روباز حجاب ویژۀ دانشجویان دختر–  جنب دانشکدۀ تربیت‌بدنی
- زمین های تخصصي بدمینتون

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی