فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

معرفی معاون

500e0c00377c98cc843b172e4fc2c048

معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی

دکتر حمیدرضا طاهری تربتی

استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک: hamidtaheri (at) um (dot) ac (dot) ir

سوابق اجرایی

قائم‌مقام اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
معاون طرح و توسعه ورزش دانشگاه‌های کشور
ریاست دانشکده  علوم ورزشی دانشگاه
مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
عضویت در شورای راهبردی ورزش دانشگاه‌های کشور
عضویت در شورای نظارت و ارزیابی ورزش دانشگاه‌های کشور
دبیر کل سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های کشور،
رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان خراسان رضوی
دبیر منطقه نه و سه ورزش دانشگاه های کشور
مشاور عالی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
عضو هیئت‌مدیره شورای آموزشی و پژوهشی ورزش کشور

 معاونان دانشجویی فرهنگی دانشگاه

moaven 01

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی