فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398

به اطلاع می رساند تقویم آموزشی سال تحصیلی  99-98 دانشگاه فردوسی مشهد در فایل ذیل قابل دسترسی می باشد.

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی