کسب مجوز شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ توسط سجاد مستجاب الدعوه دانشجو دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

سجاد مستجاب الدعوه دانشجو دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد موفق شد در مسابقات قهرمانی سنگنوردی دانشجویان کشور که به میزبانی شهر کرمان برگزار شد، در سه ماده بولدر، سرطناب و مجموع، با کسب سه مدال طلا قدرتمندانه جواز حضور در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان (۲۰۱۸) که به میزبانی کشور اسلواکی برگزار خواهد شد را کسب کند.