کسب مدال طلا مسابقات جهانی شنا توسط شاهین ایزدیار دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد

شاهین ایزدیار دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات قهرمانی شنا جهان که در برلین آلمان برگزار شد ضمن شکستن رکورد آسیا موفق به تصاحب مدال خوش رنگ طلا شد و بار دیگر با افتخار آفرینی خود سکوی قهرمانی را از آن خود کرد