گزارش مسابقات والیبال بزرگداشت هفته معلم ویژه اساتید محترم دانشگاه به اطلاع می رساند.

در این دوره از مسابفات با حضور ۵ تیم اعلام آمادگی، چهار تیم در روز قرعه حضور و مراسم قرعه کشی در تاریخ ۸/ ۲/ ۹۷ انجام گرفت و مسابقات بصورت دوره ای با حضور تیمهای دانشکده های علوم، مهندسی، کشاورزی و علوم ورزشی به رقابت پرداختند که در در نتیجه روز سه شنبه ۲۵/ ۲/ ۹۷ تیمهای مهندسی و علوم برای مقامهای سوم و چهارمی و تیمهای کشاورزی و علوم ورزشی برای مقامهای اولی و دومی به رقابت پرداختند که در نتیجه دانشکده علوم ورزشی، کشاورزی ومهندسی به ترتیب مقامهای  اول تا سوم این دوره ازمسابقات را کسب نمودند.