سهمیه های چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور اعلام شد

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد پس از شرکت در مسابقات منطقه ۹ کشور در رشته های ورزشی مختلف موفق به کسب سهمیه شرکت در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های کشور شدند

سهمیه های نهایی کسب شده توسط دانشگاه های مختلف کشور اعلام شد، جهت اطلاع از آنها فایل های زیر را دریافت کنید

 

- لیست سهمیه دانشجویان دختر   دریافت فایل

- لیست سهمیه دانشجویان پسر   دریافت فایل