برنامه کلاسهای ورزشی اوقات فراغت تابستان ۹۷

- شروع کلاس های شنا دور اول ۹۷/۰۴/۲   و کلاس های دور دوم ۹۷/۰۵/۳  می باشد.

- ثبت نام مدرسه شنا به صورت فصلی ۳۶ جلسه ای انجام میشود.

- شروع سایر کلاس های ورزشی شنبه ۹۷/۰۴/۲ و پایان کلاس ها ۹۷/۰۵/۲۹ می باشد.

- پیش نیاز کلاس های تکمیلی شنا، یادگیری شنای مقدماتی است، علاقه مندان می توانند برای تعیین سطح کلاس شنای فرزند خود، قبل از ثبت نام به مجتمع آبی پردیس مراجعه نمایند.

 

- ثبت نام کلاس ها از روز شنبه ۹۷/۰۳/۱۲ لغایت شنبه۹۷/۰۳/۳۰ از طریق پورتال برای کارکنان و اعضاء هیأت علمی و از تاریخ ۹۷/۰۳/۱۹ لغایت ۹۷/۰۳/۳۰ برای افراد غیر دانشگاهی به صورت مراجعه حضوری انجام می شود.

 

- کلیه افراد باید کارت بیمه ورزشی معتبر داشته باشند. هزینه صدور کارت بیمه ورزشی  ۱۵۰۰۰۰ریال است. برای صدور کارت بیمه ورزشی شماره ملی و تاریخ تولد شخص مورد نیاز می باشد.

- پرسنل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و فرهنگیان شهر مشهد می توانند با ارائه کارت شناسایی و شناسنامه فرزند از ۲۰% تخفیف برخوردار شوند.

- دانشجویان دانشگاه فردوسی می توانند برای ثبت نام خودشان از طریق پورتال دانشجویی و برای همسر و فرزند با مراجعه حضوری به مدیریت تربیت بدنی اقدام نمایند. هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی و همسر و فرزند آنان برابر با هزینه کارمندی در جدول فایل پیوست که در ادامه آمده است محاسبه و اخذ می شود.

 

جهت دریافت لیست کلاسها و هزینه شرکت در آنها فایل زیر را دریافت کنید

                                                                                                              اوقات فراغت ۹۷