گزارش جشن تقدير از قهرمانان ورزشي دانشگاه

مراسم تقدير از دانشجويان قهرمان رشته هاي مختلف ورزشي منطقه 9 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور روز شنبه با حضور معاون محترم فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي دانشگاه ، مدير دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه، رئيس دانشكده علوم ورزشي و مدير تربيت بدني، اساتيد، مربيان و دانشجويان در سالن آمفي تاتر حكيم ابوالقاسم فردوسي دانشكده ادبيات برگزار گرديد. در اين مراسم از مقام آوران رشته هاي واليبال، بسكتبال، هندبال، تنيس روي ميز، بدمينتون، شطرنج، تيراندازي، كاراته، تكواندو، جودو، دووميداني، كشتي آزاد و فرنگي و ورزشكاران اعزامي به المپياد چهاردهم كه قرار است تابستان سال جاري در شيراز برگزار گردد، تقدير وقدرداني بعمل آمد.