جلسه مشترک مدیر کل سازمان انتقال خون استان خراسان رضوی و معاونت فاد در دانشگاه

با عنایت به تفاهم نامه مابین سازمان انتقال خون ایران و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر اسلامی مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی و آقای دکتر طاهری معاون فرهنگی ـ اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 1397/2/4 در دفتر معاونت برگزار شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر اسلامی با اشاره به تاریخچه سازمان انتقال خون در ایران و اهداف و وظایف انسان دوستانه آن سازمان، به بیان آمار و اطلاعات قابل توجه ای از نحوه ذخیره سازی و اهداء خون و فرآورده های خونی و نیز موارد استفاده آن در استان خراسان رضوی و تعامل دانشگاه با سازمان انتقال خون پرداختند. ایشان یادآور شدند که در حال حاضر ظرفیت اهداء خون در استان حدود 57 هزار کیسه در سال است . در حالی که میزان مصرف آن به 352 هزار کیسه می رسد که در 59 بیمارستان در سطح استان از فرآورده های خونی استفاده می کنند. دریافت خون سالم و استمرار آن از جمله خواسته های آن سازمان است که می تواند به سلامت جامعه نیز کمک فراوانی نماید.
در ادامه جناب آقای دکتر طاهری ضمن عرض خیرمقدم و استقبال از تعامل با سازمان بیان نمودند که وجود ظرفیت های خوب تشکل های دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد می تواند ضمیمه همکاری فی مابین را گسترش دهد. ایشان پیشنهاد تشکیل کانون ها اهداء خون در دانشگاه را مطرح نمودند. مقرر شد طرفین با معرفی نمایندگانی و عقد موافقت نامه های مبتنی به تفاهم نامه فی مابین همکاری های متقابل را گسترش دهند.