نشست دکتر طاهری با اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

گزارش تصویری ملاقات معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی به همراه  معاون محترم آموزشی دانشگاه با اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد