گزارش کلی نتایج جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی- اسفند ۹۶

احتراما به استحضار میرساند جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان خواهر به مناسبت گرامیداشت روز  زن از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۹ اسفندماه در ۵ رشته و با حضور جمعی از کارکنان خواهر ورزش دوست دانشگاه برگزار گردید که در نهایت نتایج ذیل کسب گردید:

 

رشته تیراندازی؛زمان برگزاری: ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

 

نفرات اول تا سوم

اول: زهرا نداف

دوم :زهرا برومند

سوم :زهرا معلم

 

رشته تنیس روی میز؛زمان برگزاری: ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۲ سالن تنیس روی میز کوثر

 

نفرات اول تا سوم

اول: فرزانه فرجامی

دوم: نوشین جواهری

سوم: زهرا لاری

 

رشته آمادگی جسمانی: زمان برگزاری ۱۵ اسفند ماه ساعت ۱۲ سالن کوثر

 

نفرات اول تا سوم

 

رده زیر ۴۰ سال:

اول :فاطمه ذوالفقاریان

دوم: ملیحه شاهرخی

سوم: کبری رفیعی

 

رده بالای ۴۰ سال:

 

اول: زهرا کرد

دوم: منصوره هاشمیان

سوم: طاهره جلالی نیا

 

رشته شنا ۵۰ متر؛زمان برگزاری:۱۶ اسفند ماه ساعت ۱۵ استخر پردیس دانشگاه

 

نفرات اول تا سوم

 

اول: کبری رفیعی

دوم: زهرا برومند

سوم: منصوره هاشمیان

 

رشته پرتاب دارت؛زمان برگزاری: ۱۵ اسفند ماه ساعت ۱۴ سالن کوثر

 

نفرات اول تا سوم

 

اول: طاهره جلالی نیا

دوم: زهرا معام

سوم: الهه قوامی