خبر برگزاري دومين جلسه كارگروه مشورتي دانشجويي گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي – اجتماعي دانشگاه

دومين جلسه كارگروه مشورتي مشاوران دانشجويي گروه مطالعات و برنامه­ريزي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه روز سه ­شنبه مورخ 15 اسفندماه در تالار گفتگوي ساختمان معاونت فاد برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور دبيران تشكل هاي دانشجويي و جمعي از فعالان فرهنگي، دكتر آزاد رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي-اچتماعي و آقاي موسمي كارشناس اين گروه برگزار شد، دكتر آزاد در مورد الگوهاي مشاركت دانشجويان در فعاليت­هاي فرهنگي- اجتماعي در دهه هاي 60 و 70 و مشاركت امروزه مطالبي را عنوان كرد. سپس حضار در خصوص موضوع جلسه، به بيان نظرات خود پرداختند. در انتهاي جلسه مقرر گرديد، جلسه بعدي در فروردين ماه 1397 برگزار گردد.