کسب مقام اول تیمی توسط تیم بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات منطقه ۹

مسابقات بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاهها وموسسات اموزش عالی منطقه ۹ورزش کشور از تاریخ ۱۷لغایت ۲۰ بهمن ماه درسالن ورزشی کوثر دانشگاه فردوسی مشهد با قهرمانی تیم دانشگاه فردوسی به پایان رسید تیمهای سناباد گلبهار وغیر انتفاعی امام رضا(ع) به ترتیب مقامهای دوم وسوم این دوره را کسب نمودند