قهرمانی تیم کاراته دختران دانشگاه فردوسی در مسابقات منطقه ۹ کشور

مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۹ که در مورخه ۹۶/۱۱/۱۴ الی ۹۶/۱۱/۱۶ به میزبانی آموزشکده عالی شیروان برگزار گردید و در نهایت نتایج ذیل کسب گردید .
تیم اول دانشگاه فردوسی مشهد
تیم دوم دانشگاه شاهرود
تیم سوم دانشگاه سمنان
تیم چهارم دانشگاه سناباد گلبهار
تیم پنجم مشترکا حکیم طوس و بیرجند
تیم ششم فناوری نوین سبزوار
تیم هفتم دانشگاه حکیم سبزواری

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۴۹
۹۱
۷۸۰
۱۰۳۱
۲۵۴۳
۳۶۰۰
۶۱۰۷۲