تیم دانشگاه فردوسی مشهد بر سکوی قهرمانی مسابقات شطرنج

مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۰به میزبانی مجتمع آموزش عالی شیروان برگزار گردید. در ایندوره از مسابقات ۶ تیم  دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه سمنان – دانشگاه بیرجند و مجتمع آموزش عالی شیروان حضور داشتند. مسابقات به صورت تیمی و انفرادی (برق آسا و نیمه سریع) برگزار گردید.

در قسمت تیمی دانشگاه فردوسی مشهد به مقام قهرمانی رسید و سهمیه حضور در المپیاد سال ۱۳۹۷ را از آن خود ساخت.تیمهای دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات انفرادی نیمه سریع آقای مرصاد خداشناس از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول – آقای سیاوش وجدانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم و آقای میلاد حجازی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات انفرادی برق آسا ، آقای مرصاد خداشناس از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول – آقای سروش رمضانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم و آقای میلاد حجازی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم را بدست آوردند.

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۴۹
۹۱
۷۸۰
۱۰۳۱
۲۵۴۳
۳۶۰۰
۶۱۰۷۲