تیم دانشگاه فردوسی مشهد بر سکوی قهرمانی مسابقات شطرنج

مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۰به میزبانی مجتمع آموزش عالی شیروان برگزار گردید. در ایندوره از مسابقات ۶ تیم  دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه سمنان – دانشگاه بیرجند و مجتمع آموزش عالی شیروان حضور داشتند. مسابقات به صورت تیمی و انفرادی (برق آسا و نیمه سریع) برگزار گردید.

در قسمت تیمی دانشگاه فردوسی مشهد به مقام قهرمانی رسید و سهمیه حضور در المپیاد سال ۱۳۹۷ را از آن خود ساخت.تیمهای دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات انفرادی نیمه سریع آقای مرصاد خداشناس از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول – آقای سیاوش وجدانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم و آقای میلاد حجازی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات انفرادی برق آسا ، آقای مرصاد خداشناس از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول – آقای سروش رمضانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم و آقای میلاد حجازی از دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم را بدست آوردند.