جلسه مربیان تیمهای قهرمانی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر سهرابی

جلسه مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یکشنبه  ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۷:۳۰ در محل سالن دانشکده علوم ورزشی با حضور دکتر سهرابی مدیر محترم مدیریت تربیت بدنی و همکاران ومربیان تیمهای ورزشی خانمها وآقایان برگزار گردید, در جلسه پیرامون تیمهای ورزشی دانشگاه ومشکلات آنها بحث وبررسی شد.


آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۲۷
۲۲۸
۴۶۵
۱۱۲۵
۳۱۳۲
۳۷۹۵
۶۵۴۵۶