تشریح فعالیت های یک ساله گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی به فعالان تشکل های دانشجویی دانشگاه

به مناسبت تاسیس یک سالگی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی جلسه ای از ساعت 19 تا 21 روز چهارشنبه 3 آبان 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه)، دکتر اصغرپور (مدیر سابق فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه)، دکتر معتمدی (مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه)، کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی، جمعی از کارشناسان مدیریت فرهنگی و 35 نفر از دانشجویان فعال در تشکل های دانشگاه (انجمن های علمی، کانون های فرهنگی، شورای صنفی دانشجویان و تشکل های اسلامی دانشجویی) برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا رییس و اعضای گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی گزارشی از عملکرد و دستاوردهای گروه در یک سال گذشته ارائه نموده و اولویت های خود را برای انجام فعالیت های آتی به اطلاع دانشجویان رساندند.

در بخش بعدی این جلسه دکتر اصغرپور و دکتر معتمدی، پس از تشریح فلسفه تشکیل گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی، وضعیت فعالیت های صورت گرفته در این گروه را بصورت اجمالی توضیح دادند. پس از آن دانشجویان حاضر، ضمن طرح دیدگاه ها و سؤالات خود، به مشکلات موجود در مسیر انجام فعالیت های مطالعاتی فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی پرداختند.

سپس دکتر آزاد به سؤوالات و نظرات مطرح شده بر اساس موضوع، پاسخ داده و یا اعلام موضع نمود و در انتها جلسه با ضیافت شام در ساعت 20 به پایان رسید.