مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان

مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان

 

رديف

 قوانین و مقررات رفاهی     

1   فهرست مطالب
2 ایین نامه ها و دستورالعمل ها

 

 

شما اینجا هستید: Home قوانین و مقررات رفاهی قوانین رفاهی

 سامانه فروش بليط اينترنتي ناوگان جاده اي

 

در راستاي تسهيل امور و كاهش هزينه ها و همچنين كاهش ترافيك شهري و نيز ارتقاء سطح خدمات و فراهم آوردن امكاناتي لازم براي مسافرين عزيز از طريق اينترنت جهت اقدام به انتخاب شركت مسافربري دلخواه، ساعت، صندلي، ...و نهايتاً خريد بليط؛

 

 سامانه فروش بليط اينترنتي ناوگان جاده اي به آدرس http://www.ssit.ir معرفي مي گردد.