فرمهای صندوق رفاه دانشجویان

 

فرمهای صندوق رفاه دانشجویان

 

ردیف                                 فرمهای رفاهی به تفکیک موضوع
1 فرم مشخصات روزانه
2
برگ درخواست وام تغذيه
3 سند تعهد محضري
4 برگ درخواست وام ضروري
5 جدول امتيازبندي وام ضروري
6 برگ درخواست وام ضروري مبتکر
7
برگ درخواست وام ضروري قهرمان ورزشي
8
برگ درخواست وام ضروري ويژه دانشجويان خسارت ديده در حوادث غير مترقبه
9 برگ درخواست وام و کمک هزينه موارد خاص
10 برگ درخواست وام ضروري شبانه
11 جدول امتيازبندي وام ضروري شبانه
12 برگ درخواست وديعه مسکن (دانشجويان متاهل
13
 فرم مشخصات دانشجويان موسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي
14  برگ درخواست وام شهريه غيردولتي-غيرانتفاعي
15 فرم مشخصات دانشجويان نوبت دوم
16 برگ درخواست وام شهريه نوبت دوم
17 فرم مشخصات دانشجويان کم بينا و نابينا
18 برگ درخواست وام حج عمره دانشجويي
19 رسيد اخذ دفترچه بازپرداخت
20  اعلام ميزان کل بدهي
21   گواهينامه موقت (دانشجويان روزانه)
22 گواهينامه موقت (دانشجويان پرداخت کننده شهريه)
23  نمونه قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان روزانه
24 نمونه قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان پرداخت کننده شهريه
25  فهرست اسامي فارغ التحصيل ، تارکين تحصيل ، انصرافي ، اخراجي و غيره
26  فهرست اسامي دانشجويان نيمه بينا و نابينا
27  فهرست واريز اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجويي
28   فرم مشخصات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
29  برگ درخواست وام شهريه دانشگاه آزاد اسلامي
30
برگ درخواست وام تحصياي،مسکن,بيمه،بهره مند از خوابگاه
 
 
 
 
 
شما اینجا هستید: Home قوانین و مقررات رفاهی فرم های رفاهی

 سامانه فروش بليط اينترنتي ناوگان جاده اي

 

در راستاي تسهيل امور و كاهش هزينه ها و همچنين كاهش ترافيك شهري و نيز ارتقاء سطح خدمات و فراهم آوردن امكاناتي لازم براي مسافرين عزيز از طريق اينترنت جهت اقدام به انتخاب شركت مسافربري دلخواه، ساعت، صندلي، ...و نهايتاً خريد بليط؛

 

 سامانه فروش بليط اينترنتي ناوگان جاده اي به آدرس http://www.ssit.ir معرفي مي گردد.