کلاسهای آموزشی یک سال آینده سالن امام علی ویژه بانوان اعلام شد

به استحضار علاقمندان میرساند
برنامه یکسال آینده کلاسهای آموزشی اعلام شد
لازم به ذکر است از آنجا که امکان ثبت نام در دوره های ماه های آینده فراهم خواهد بود دقت کنید مسولیت ثبت نام پیش از شروع دوره به عهده خود شما میباشد و درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی کلاس به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد و دلایلی مثل پیش آمد سفر ، گرفتاری ، عدم موفقیت در سپری کردن ترم پیشین ، عدم برگزاری کلاس دوره قبل به دلیل به حدنصاب نرسیدن و ... پذیرفته نخواهد شد
لذا پیشنهاد ما به شما این است که جلوتر از موعد در دوره های مختلف ثبت نام نفرمایید.
ثبت نام برای دوره های اسفند به بعد نیز از تاریخ ۹۷/۱۱/۷ فعال می شود.

 

ردیف رشته ورزشی ایام هفته ساعت برگزاری مکان برگزاری دوره اول تعداد جلسات
تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ تیرو کمانA شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۲-۱۳ سالن امام علی (ع) ۹۶/۷/۱۰ ۹۶/۸/۱۰ ۱۴
۲ تیرو کمانB شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۳-۱۴ سالن امام علی (ع) ۹۶/۷/۱۰ ۹۶/۸/۱۰ ۱۴
۴ تیرو کمانC یکشنبه و سه شنبه ۱۸-۱۹ سالن امام علی (ع) ۹۶/۷/۱۱ ۹۶/۸/۳۰ ۱۴
               
ردیف رشته ورزشی ایام هفته ساعت برگزاری مکان برگزاری دوره دوم تعداد جلسات
تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ تیرو کمانA شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۲-۱۳ سالن امام علی (ع) ۹۶/۸/۱۵ ۹۶/۹/۲۲ ۱۴
۲ تیرو کمانB شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۳-۱۴ سالن امام علی (ع) ۹۶/۸/۱۵ ۹۶/۹/۲۲ ۱۴
۴ تیرو کمانC یکشنبه و سه شنبه ۱۸-۱۹ سالن امام علی (ع) ۹۶/۹/۷ ۹۶/۱۰/۲۴ ۱۴
               
ردیف رشته ورزشی ایام هفته ساعت برگزاری مکان برگزاری دوره سوم تعداد جلسات
تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ تیرو کمانA شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۲-۱۳ سالن امام علی (ع) ۹۶/۹/۲۷ ۹۶/۱۰/۲۷ ۱۴
۲ تیرو کمانB شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۳-۱۴ سالن امام علی (ع) ۹۶/۹/۲۷ ۹۶/۱۰/۲۷ ۱۴
۴ تیرو کمانC یکشنبه و سه شنبه ۱۸-۱۹ سالن امام علی (ع)      
               
ردیف رشته ورزشی ایام هفته ساعت برگزاری مکان برگزاری دوره چهارم تعداد جلسات
تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ تیرو کمانA شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۲-۱۳ سالن امام علی (ع) ۹۶/۱۱/۲۱ ۹۶/۱۲/۲۳ ۱۴
۲ تیرو کمانB شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۳-۱۴ سالن امام علی (ع) ۹۶/۱۱/۲۱ ۹۶/۱۲/۲۳ ۱۴
۴ تیرو کمانC یکشنبه و سه شنبه ۱۸-۱۹ سالن امام علی (ع) ۹۶/۱۱/۲۴ ۹۷/۱/۲۸ ۱۴
               
ردیف رشته ورزشی ایام هفته ساعت برگزاری مکان برگزاری دوره دوم تعداد جلسات
تاریخ شروع تاریخ پایان
۱ تیرو کمانA شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۲-۱۳ سالن امام علی (ع) ۹۷/۱/۱۸ ۹۷/۲/۱۷ ۱۴
۲ تیرو کمانB شنبه و دو شنبه و چهارشنبه ۱۳-۱۴ سالن امام علی (ع) ۹۷/۱/۱۸ ۹۷/۲/۱۷ ۱۴

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۲۸
۲۲۸
۴۶۶
۱۱۲۵
۳۱۳۳
۳۷۹۵
۶۵۴۵۷