تیم کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، قهرمان مسابقات بدمینتون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور شد

- علی فتح آبادی اول سینگل
- علی داودی و حمید ولی نیا اول دوبل
- محمد رضا نسایی سوم سینگل
- حمید بابایی و حسن ستاری سوم دوبل

مقام اول تیمی متعلق به دانشگاه فردوسی شد

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۶۱
۱۳۳
۶۷۱
۷۱۳
۱۷۶۴
۴۶۹۳
۴۹۱۰۰