جلسه بررسي ساختار و فرايندهاي شوراي انضباطي دانشجويان برگزار شد

جلسه بررسي ساختار، چارت سازمان، بازنگري در سند راهبري و نقشه جامع فرايندي شوراي انضباطي دانشجويان از ساعت 8 روز يكشنيه در دفتر معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه كه آقايان دكتر داوري (معاون فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي)، دكتر آزاد (رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي)، مهندس لطفي (كارشناس مسؤول شوراي انضباطي)، دانايي (رييس حوزه معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي)، موسمي (كارشناس مسؤول گروه مطالعات و برنامه ريزي) و يگانه حضور داشتند موارد ياد شده فوق كه مي بايست براي معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع ارسال گردد، مورد بازنگري قرار گرفته و تدوين نهايي شد.

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۰
۱۳۰
۱۱۲۳
۱۱۲۵
۳۷۹۰
۳۷۹۵
۶۶۱۱۴