جلسه بررسي ساختار و فرايندهاي مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان برگزار شد

جلسه بازنگري سند راهبري، بررسي ساختار، چارت سازماني و نقشه جامع فرايندي مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان از ساعت 10:30 روز يكشنيه در دفتر معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه كه آقايان دكتر داوري (معاون فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي)، دكتر آزاد (رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي)، خانم دكتر طبيبي (رييس مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان)، دكتر باقري و خانم هاشمي (كارشناسان مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان)، دانايي (رييس حوزه معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي)، موسمي (كارشناس مسؤول گروه مطالعات و برنامه ريزي) و يگانه حضور داشتند موارد فوق كه مي بايست براي معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع ارسال گردد، مورد بازنگري قرار گرفته و تدوين نهايي شد.

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۰
۱۳۰
۱۱۲۳
۱۱۲۵
۳۷۹۰
۳۷۹۵
۶۶۱۱۴