مركز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد مركز مشاوره نمونه دانشگاههای کشور شد

به گزارش خبرنگار معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد،در بيست و هشتمين گردهمايي مسئولان مراكز مشاوره دانشگاههاي سراسر كشوردر تاريخ 15 و 16 اسفندماه با حضور آقاي دكتر رياضي معاون محترم دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان، جناب آقاي دكتر يعقوبي مديركل محترم مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان و جناب آقاي دكتر صديقي معاون محترم وزير و رييس سازمان امور دانشجويان، مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1395 به عنوان مركز مشاوره نمونه در بين دانشگاههاي كشور انتخاب گرديد كه اين افتخار مرهون تلاش دلسوزانه و خستگي ناپذير همكاران مركز مي باشد.