اولین جلسه کارگروه برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه برگزار شد

 

photo 2017-02-26 10-30-59

اولین جلسه کارگروه برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه که به سه موضوع 1-  بازخواني سند راهبردي دانشگاه در بخش فرهنگي-اجتماعي و بررسي اقتضائات برنامه ­اي آن 2-تبيين آيين نامه كارگروه مشورتي برنامه­ ريزي فرهنگي-اجتماعي 3- اقدامات كارگروه برنامه­ ريزي فرهنگي-اجتماعي در سال 96، پرداخته شد اعضای حاضر ضمن اعلام نظرات خود در خصوص سه محور فوق، پیشنهاداتی درباره دقیق­ تر و عملیاتی ­تر شدن اقدامات گروه با توجه به شاخص­ های تعیین شده در سند راهبردی و منابع موجود ارائه دادند.

در ادامه مقرر گردید که اعضای کارگروه مسایل و مشکلات موجود در دانشگاه را که دارای اولویت ویژه هستند مشخص نموده و افرادی که می­ توانند درباره آن موضوعات کار پژوهشی انجام داده و راهکار ارائه نمایند را معرفی کنند.